dark sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dark kelimesinin manası:

  1. Karanlık, koyu, esmer
  2. Müphem, muğlak, çapraşık, kapanık
  3. Cehalet içinde olan
  4. Gizli, esrarlı
  5. Az sütlü dark blue lacivert
  6. Karanllk, zulmet
  7. Akşam, hava kararması
  8. Koyu renk, gölge
  9. Muğlaklık, cehalet
  10. Karanlık; akşam; koyu renk; belirsizlik, bilgisizlik; gölge

dark ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları