dava açılması zorunluğu ilkesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dava açılması zorunluğu ilkesi kelimesinin manası:

  1. Ceza kovuşturması için yeter kanıtlar ve olaylar bulunduğunda, C. Savcısının kamu davası açma yükümü.

dava açılması zorunluğu ilkesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları