davalı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte davalı kelimesinin manası:

  1. Dava edilen (kimse), müddeialeyh.
  2. Davası olan (kimse).
  3. Dava konusu olan.
  4. Bir yargılıkta, bir hakkın korunması, elde edilmesi, saptanması için kedine karşı dava açılan yana verilen ad.
  5. Arançlı, dilemli.

davalı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları