Davranım örüntüsü ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Davranım örüntüsü" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Davranım örüntüsü" ne demek?

 1. Aralarında bir ölçüde özünlü birlik görülen ve bireyin hemen hemen hiç denetleyemeyeceği iç, ruhsal gereksinmeler sonucu oluşan tepkiler takımı.

Davranım örüntüsü nedir? İlişkili sözcükler

 • çağrışım: Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması Örnek: Goethe denince herkesin aklına gelen ilk çağrışım, dünyanın sayılı iki üç dâhi yazarından biri olduğudur. H. Taner Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayı, tedai Örnek: Gününde dedikleriyle günümüzde olanlar arasında kolaylıkla çağrışımlar, karşılaştırmalar kurabiliriz. N. devamı...
 • Kopuntu: Kopmuş parça, diaspora. Kendi aralarında birlik oluşturan bir ruhsal etkinlik kümesinin, kişiliğin geri kalan bölümü ile olan bağlarının çoğunu yitirerek aşağı yukarı bağımsız biçimde etkinlik göstermesi durumu. devamı...
 • Klan: Boy (II). Ortak bir atadan geldiklerine inanan, kendi aralarında evlenmeyen, hem ana, hem de baba çizgisine göre düzenlenmiş, birbirleriyle akraba, birden çok büyük ailenin bir araya gelmesi sonucu oluşan toplumsal devamı...
 • Toprak Parçalanması: Kamusal dağıtım ve düzeltim izlencelerinin ya da kalıt yasalarının bir sonucu olarak, toprağın, ekonomik kullanışa elverişli olmayacak ölçüde küçük parçalara bölünmesi; böylece genellikle kent toprağının gitgide daha çok sayıda bireyin elinde toplanarak düzentasar uygulamasının gerektirdiği birlik ve bütünlüğün bozulması. devamı...
 • Iç Dünya: Bireyin ruhsal yaşamının bütünü. devamı...
 • Ekinsel Koşutluk: Değişik uygarlıkları olan toplumlarda aynı olgular, gereksinmeler, buluşlar. . . sonucu aynı ekin öğelerinin bağımsız olarak oluşup gelişmesi. devamı...
 • Ekinsel Koşutluk: Değişik uygarlıkları olan toplumlarda aynı olgular, gereksinmeler, buluşlar. . . sonucu aynı ekin öğelerinin bağımsız olarak oluşup gelişmesi. devamı...
 • Monad: (Yun. monas = bir olan) 1- (Eski Yunan felsefesinde) Bölünmez birlik (Platon’da idea). 2- (Giordano Bruno da) Fiziksel ve ruhsal gerçekliğin öğelerinden her biri. 3- (Leibniz’de) Artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki tözlerin her biri. devamı...
 • Yavaşlama: Yavaşlamak işi. Tepkileşimlikte ılıncıkların çekirdeklerle çarpışmaları sonucu hızlarını yitirmeleri. devamı...
 • ışılönelcik: Bir ışılçekirdeksel tepkileşim sonucu salınan önelcik. Bir ışılçekirdeksel tepkileşim sonucu salınan önelcik. devamı...

Davranım örüntüsü ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.