davranışsal bölümleme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte davranışsal bölümleme kelimesinin manası:

  1. Firmaların, tüketicileri satın alma davranışlarına göre gruplara ayırarak her bir gruba farklı bir pazarlama yöntemi uygulaması.

davranışsal bölümleme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları