Davranışsal Firma Kuramı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Davranışsal Firma Kuramı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Davranışsal Firma Kuramı" ne demek?

 1. Firmanın yöneticiler, hissedarlar, işçiler gibi farklı alt gruplardan oluştuğu ve her bir grubun birbiriyle çelişen farklı amaçları olduğu için karar alma sürecinde firmanın örgütsel yapısının etkili olacağını ileri süren kuram.

Davranışsal Firma Kuramı nedir? İlişkili sözcükler

 • Etkiler Hiyerarşisi Kuramı: Tüketicilerin bir ürünü satın alıp almama kararını verme sürecinde bilgiyi elde etme ve kullanma aşamalarını açıklayan kuram. devamı...
 • Belirsizlik Altında Karar: İktisadi karar birimlerinin birden çok olayın aynı anda var olduğu karar sürecinde, olayların sonuçlarını bildiği, ancak olayların gerçekleşme olasılıklarını bilemediği durumdaki davranış biçimi. krş. belirlilik altında karar, risk altında karar, rekabet altında karar devamı...
 • Davranışsal Bölümleme: Firmaların, tüketicileri satın alma davranışlarına göre gruplara ayırarak her bir gruba farklı bir pazarlama yöntemi uygulaması. devamı...
 • Beklenti Kuramı: Tolman’a göre hayvanların öğrenme sürecinde, belli bir nesne ya da ipucuna karşı yaptıkları tepkinin, uzaktaki bir olay ya da nesneye bağlı oluşu kuramı. (Bu tür tepkilerin öğrenilmesi tepki ile sonuç arasında kavramsal bir ilişkinin kurulmuş olduğu anlamına gelmez.) devamı...
 • Fiyat Farklılaştırması: Tekel piyasalarında etkinlikte bulunan firmanın kârını artırabilmek için ürettiği mal ya da hizmeti, fiyat esnekliğinin farklı olduğu, birbirinden tam olarak yalıtılmış alt piyasalarda farklı fiyatlardan satması. krş. mal farklılaştırması, pazar farklılaştırması devamı...
 • Kapatma Closing: satın alma sürecinde bir müşteri adayından satın alma kararının ve sözünün alındığı an. satışın gerçekleştirilmesi. devamı...
 • En Küçük En Büyük Ilkesi: (Karar kuramı) Yanlış bir karar alındığında, en büyük çekinceyi küçük yapmayı sağlayan karar alma ilkesi. devamı...
 • Firma Geliri: Bir firmanın faaliyet geliri ile faaliyet dışı gelirlerinin toplamı. Dar anlamıyla bir firmanın sattığı mal miktarı dolayısıyla elde ettiği gelir. devamı...
 • Tukey çoklu Karşılaştırma Yöntemi: Parametrik varyans analizinde bağımsız gruplar arası farklılık bulunduğunda hangi grubun veya grupların farklı olduğunu araştırmak için kullanılan ikili karşılaştırma testlerinden biri. devamı...
 • Faiz Değerdeşliği Kuramı: İki ülke arasında ya da iki farklı para birimi arasında faiz oranı farklılıklarının vadeli döviz kurunun prim ve iskontosuna eşit olacağını ileri süren kuram. devamı...

Davranışsal Firma Kuramı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.