Ddt ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ddt" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ddt" ne demek?

 1. Bk. diklorofenil trikloroetan

 2. Suda çözünmeyen fakat alkol, benzin ve gazyağında çözünen, vücuda alınmasını takiben özellikle yağ doku ile karaciğerde birikerek kanser d

Ddt nedir? İlişkili sözcükler

 • Diklorofenil Trikloroetan Ddt: Özellikle böcek mücadelesinde kullanılan ve kitin tabakası içeren canlılara toksik etki gösteren, saf hâlde beyaz kristal yapıda, suda az çözünen, erime noktası 109 C° olan, klorlu hidrokarbon yapısındaki insektisit. devamı...
 • Yaygın Histoplazmozis: Histoplasma capsulatum adlı mantar sporlarının solunum yoluyla alınmasını takiben; akciğerlerde, karaciğerde, dalakta, mide ve bağırsaklarda granülomlu yangıyla birlikte ağırlık kaybı, lenfadenopati ve kanlı ishalle belirgin, genç köpeklerde görülen bir hastalık. devamı...
 • Siroz: Karaciğerin büyümesi veya körelmesi ile ortaya çıkan bir hastalık. Bir organda sertleşme ve nedbeleşme ile karakterize fibröz doku oluşumuna verilen isimdir. Ancak bu terim hemen her zaman karaciğerin görevini yapamamasıyla devamı...
 • Hipertrofik Siroz: Hücre hasarı sonucu karaciğerde oluşan bağ doku artışı ve hepatohücresel rejenerasyon sonucu karaciğerin boyutlarının büyümesi belirgin kronik ilerleyici patolojik değişim, Hannot sirozu. devamı...
 • Ddt Ddt: Diklorodifeniltrikloretan’ın kısa yazılışı; son derece kuvvetli bir böcek öldürücü. Kalıntıları yaklaşık 15 yıl varlığını sürdürür. devamı...
 • Ddt Ddt: Diklorodifeniltrikloretan’ın kısa yazılışı; son derece kuvvetli bir böcek öldürücü. Kalıntıları yaklaşık 15 yıl varlığını sürdürür. devamı...
 • Ikincil Fotosensitizasyon: Karaciğerde meydana gelen bozukluk veya dolaşım sistemiyle ilgili problemlere bağlı olarak karaciğerde ışığa duyarlı kılan maddelerin etkisiz h devamı...
 • Ddt Poisoning: Ddt zehirlenmesi devamı...
 • Kloralhidrat: Vücuda alındıktan sonra karaciğerde trikloretanole dönüştürülerek etkin duruma getirilen, hipnotik ve anestezik amaçla kullanılan aldehit türevi bir ilaç. devamı...
 • Basiller Hemoglobinüri: Sığır ve koyunlarda bazen de keçilerde ve domuzlarda akut seyirli, Clostridium haemolyticum’dan kaynaklanan, yüksek ateş, damar içi hemolizis, hemoglobinüri, sarılık ve karaciğerde genellikle büyük ve bir alanda pıhtılaşma nekrozunun varlığıyla belirgin, oldukça ölümcül toksemik bir enfeksiyon, enfeksiyöz ikterohemoglobinüri. Fasciola hepatica karaciğerde başlangıç lezyonlarının başlıca nedenidir. devamı...

Ddt ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.