debate sözlük anlamı nedir?

Sözlükte debate kelimesinin manası:

  1. Tartışmak, münakaşa etmek, müzakere etmek
  2. Çok düşünmek
  3. Tartışma, münakaşa, müzakere, fikir mücadelesi
  4. Çekişmek, tartışmak, danışmak; düşünüp taşınmak; dikkate almak

debate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları