Debi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Debi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Debi" ne demek?

 1. Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım.

 2. Bk. akım

Debi nedir? İlişkili sözcükler

 • Verdi: Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı. Bkz. akım. devamı...
 • Saniyede Resim: 1: Bir saniyede alıcı ya da gösterici penceresi önünden geçen, alıcı ya da göstericinin hızını belirleyen resimlerin sayısı. (Bu sayı, genellikle bütün boylarda, sessiz filmler için saniyede 16 (Büyük 8’de 18), sesli filmlerde saniyede 24 resimdir. Avrupa’da (ve Türkiye’de) televizyonun saniyede resim (sayısı)na uygun olarak saniyede 25 resimdir). TV devamı...
 • Su Debisi: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen suyun hacmi. devamı...
 • Baraj Dam: Suyun doğal akışına engel oluşturarak bir nehrin yada akarsuyun akış yönünü denetlemeye yönelik duvar, kıyı yada başka tür bir yapı. devamı...
 • Hertz Hz: Sl birimlerinde yinelenim birimi. (Dönemsel süresi bir saniye olan dönemsel olayın yinelenimidir ve saniyede bir çevrime eşittir. Elektromıknatıs salınımları belirlemekte kullanılan hertzin en çok kullanılan katları şunlardır: 1 kilohertz (ya da saniyede 1 kilosikl) = 1.000 Hz (kısaltması 1 kHz, 1 kc/s), 1 megahertz (saniyede 1 megasikl) — 1.000 kHz (106 Hz) (kısaltması 1 MHz, devamı...
 • Soluk Alma Yedek Hacmi: Dinlenme durumunda normal bir soluk almadan sonra, zorlu bir soluk almayla alınan hava hacmi, IRV, inspirasyon yedek hacmi, inspirasyon rezerv hacmi. devamı...
 • Hacimce Yüzde: Çözünen hacminin, çözeltisinin hacmine oranının yüz ile çarpımı. Başka bir deyişle 100 mL çözeltide çözünenin hacmi olarak verilen derişim. Örneğin % 25’lik alkol, 25 mL alkol ile 75 mL suyun karıştırılması ile elde edilir. devamı...
 • Beygirgücü: Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü. Bir saniyede 75 kg/ m. lik iş yapabilme gücü. (736 W). devamı...
 • Necaseti Meriye: Hacmi olan veya kuruduktan sonra görünen herhangi bir pis maddedir. (Akmış kan gibi) (Osmanlıca’da yazılışı: necaset-i mer’iye) devamı...
 • Paralelyüzün Hacmi: Kenar uzunlukları a, b, c olan dikparalelyüzün hacmi V = a-b-c formülü ile hesaplanır. Eğik paralel yüzün hacmi, taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir. devamı...

Debi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.