Decorator ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Decorator" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Decorator" ne demek?

 1. Dekoratör, tezyin eden kimse

 2. Dekoratör

Decorator nedir? İlişkili sözcükler

 • House Decorator: Dekoratör devamı...
 • Interior Decorator: Dekoratör, içmimar devamı...
 • Decorate: Süslemek, bezemek, dekore etmek, dekor olmak, süsleyip püslemek, donatmak; boyamak, Süslemek, tezyin etmek devamı...
 • Dresser: Konsol, şifoniyer, büfe, dekoratör, tuvalet masası, kostümcü, giyimine özen gösteren kimse, ameliyat pansumancısı Şifoniyer devamı...
 • Attestator: DoğŸRulayan, onaylayan kimse, teyit eden kimse, tasdik eden kimse, şŸahit olarak Tanrı huzurunda yemin eden kimse devamı...
 • Ruffler: Kıvıran, pli yapan, pli şŸekli veren kimse; buruşŸturan kimse, katlayan kimse; kışŸkırtıcı, provokatör, rahatsız eden kimse; kızdırıcı, sinirlendiren kimse, irrite eden kimse devamı...
 • Imaginer: Fikirler oluşŸturan kimse, hayal eden kimse, düşŸünceler gelişŸtiren kimse; akıl eden ve icat eden kimse devamı...
 • Squatter: Bir mülkü işgal eden kimse Gecekondu yapan kimse. devamı...
 • Tahsinat: Alkışlamalar. Güzelleştirmeler. Beğenmeler.(Bilbedahe şöyle tahsinat ve tezyinat, onların Saniinde gayet şiddetli bir irade-i tahsin ve kasd-ı tezyin var olduğunu gösterir. Ve irade-i tahsin ve tezyin ise bizzarure o Sani’de san’atına karşı kuvvetli bir rağbet ve kudsi bir muhabbet olduğunu gösterir. Ve masnuat içinde en cami’ ve letaif-i san’atı birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren devamı...
 • Pretender: Hakkı olmadan bir şeyi isteyen kimse, özellikle krallık tahtında hak iddia eden kimse. İsteyen kimse, talip, hak iddia eden kimse, tahta hak iddia eden sahtekar devamı...

Decorator ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.