Decreed ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Decreed" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Decreed" ne demek?

 1. Karara bağlamak, hüküm vermek, emretmek; buyurmak

 2. Karar ver(işŸ)

Decreed nedir? İlişkili sözcükler

 • Decree: Resmi emir, irade, karar, hüküm, kararname Karara bağlamak, hüküm vermek, emretmek; buyurmak devamı...
 • Resolve: Karar vermek, tasarlamak Karar vermesine sebep olmak devamı...
 • Settle: Konmak, tünemek, çökelmek, yerleşmek, çökmek, oturmak, ayak uydurmak, adapte olmak, uyum sağlamak, hafiflemek, yatışmak, durulmak, berraklaşmak, bastırmak, dibe oturmak, karar vermek, karar kılmak, yetinmek, yerleştirmek, yerine getirmek, süzmek, yatı ), devamı...
 • Ordering: Emir vermek, emretmek, buyurmak, söylemek, tavsiye etmek (doktor), sipariş vermek, ısmarlamak, düzenlemek, sıraya koymak SiparişŸ verme, satın almak için resmi talepte bulunma; hükmetme; düzenleme devamı...
 • Award: Ödül müküfat Olarak vermek Hükmen devamı...
 • Decide: Karar vermek, kararlaştırmak, hüküm vermek Karar vermek, kararlaştırmak, karar verdirmek, karar vermesini sağlamak; belirlemek; hüküm vermek; sonuca varmak; azmetmek devamı...
 • Adopt A Decision: Karara varmak, karar vermek, karar almak, seçim yapmak devamı...
 • Command: Emir, kumanda, komut Bir subayın kumanda ettiği askerler devamı...
 • Prescribe: Nizam koymak Emretmek Tıb devamı...
 • Decree Absolute: Kesin hüküm, son karar, boşanma kararı, ilahi takdir devamı...

Decreed ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.