defiled sözlük anlamı nedir?

Sözlükte defiled kelimesinin manası:

  1. Kirletmek, lekelemek; bozmak; kötüye kullanmak; tek sıra halinde yürümek
  2. KirlenmişŸ, kutsallığŸı bozulmuşŸ; ahlaki açıdan kötü veya ahlaksız hale getirilen; ahlaksız, bozuk veya kirli hale getirilen; saflığŸı bozulmuşŸ olan (örneğŸin, "KutsallığŸı bozulmuşŸ kilise")

defiled ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları