define

Define, Türkçe’de “tanımlamak”, “sınırlamak”, “belirtmek”, “belirlemek”, “tarif etmek” gibi anlamlara gelir. Aynı zamanda “tanımlama yapmak”, “tayin etmek”, “ayırmak”, “tariflemek”, “doğru tanımlamak”, “sorunu saptamak”, “ad tanımla” gibi kullanım alanları da vardır12. Bu terim, genellikle bir durumu veya davranışı eleştirmek veya kınamak amacıyla da kullanılır. 🌟🗣️


Yayımlandı

kategorisi