Değer Aralığı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Değer Aralığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Değer Aralığı" ne demek?

 1. Belirlenen gözlem değerlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanmasıyla oluşturulan dizideki en büyük değerle en küçük değer arasındaki fark.

Değer Aralığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Kartiller Arası Değişim Aralığı: Dağılım ölçümlerinde, özellikle sıralayıcı ölçümlü verilerde kullanılan ve 3. kartil (verilerin% 75’i) ile 1. kartil (% 25’i) arasındaki ve verilerin % 50’sinden oluşan fark değeri devamı...
 • Ara Değer: Tecim belgitleri kapsamından ürem, aracılık payı gibi indirilecek değerler toplamı. Paranın gerçek değeri ile saymaca değeri arasındaki değer. devamı...
 • ödeyebilirlik Aralığı: İşletmenin varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki fark. devamı...
 • Hata Terimi: İstatistikte gözlem değeri ile tahmin edilen değer arasındaki fark. devamı...
 • En Küçük Kareler Yöntemi: Gözlem ile örneklem değerleri farkından oluşan hata değerlerinin karesel toplamlarının enaza indirilmesine dayanan kestirim yöntemi. Bir eğrideki noktaların doğrusallıktan rasgele sapmalarını en aza indirerek doğrusal bir kalibrasyon eğrisinin elde edilmesini devamı...
 • Birlikte Değişki: İki değişken arasındaki bağıntıyı ölçmek üzere birlikte gidişim çizgisine başvurmadan, değişkenlere ilişkin gözlem değerleri arasındaki ayrımlara dayanarak yapılan ölçüm. bkz. birlikte gidişim, değişki. devamı...
 • Değer Payı: İki değer arasındaki değişiklik, paranın yazılı değeri ile dönüşüm değeri, altın para ile kâğıt para değerleri arasındaki değişiklik. devamı...
 • Faiz Oranları Değerdeşliği Kuramı: Sermaye hareketlerinin serbest olması koşuluyla, iki ülkedeki aynı risk ve vadeye sahip borç senetleri faiz oranları arasındaki farkın, işlem maliyetleri dışında, döviz kurlarındaki değişmelerle karşılanarak eşitleneceğini öngören kuram. devamı...
 • Gerilimölçer: Buhar, ayrışma, yüzey vb.ne ilişkin gerilimleri ölçen alet, tansiyometre. Bir elektrik çevriminin iki noktası arasındaki gerilimi volt olarak ölçmeye yarayan aygıt. anlamdaş voltölçer. devamı...
 • Kar Aralığı: Bir birim malın fiyatı ile marjinal maliyeti arasındaki pozitif farkın, o malın fiyatına oranı. krş. kâr oranı, özkaynak getirisi, varlıkların getirisi devamı...

Değer Aralığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.