Değer Belirleme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Değer Belirleme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Değer Belirleme" ne demek?

 1. Devletin kamulaştırma veya emlak vergisine esas olmak üzere bir varlığa biçtiği değer.

Değer Belirleme nedir? İlişkili sözcükler

 • Dirlik: Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim. Huzur, erinç Örnek: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. O. S. Orhon Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete devamı...
 • Picard Anlamında özel Değer: Analitik fonksiyonun esas tekil noktasının her bir komşuluğunda alamadığı karmaşık değerlerden her biri. devamı...
 • Gelecekteki Değer: Bir nakit akımının belli bir faiz oranı üzerinden bileşik faiz esasına göre belirli bir dönem sonunda ulaşacağı değer. devamı...
 • Muskularis Propria: Gastrointestinal sistemde dairesel ve boyuna olmak üzere iki tabaka gösteren esas kas yapısı. devamı...
 • Cari Değer: Alım satıma konu olan herhangi bir iktisadi varlığın piyasadaki değeri. devamı...
 • Kullanılabilir Değer: Bk. birinci dereceden likit varlıklar devamı...
 • Genel çıkarlarına Yararlı Dernekler: Özel bir çıkar amacı olmadan, yalnızca kamuya yararlı olmak ve devletin bu konudaki görevlerine yardım etmek üzere kurulan dernekler. devamı...
 • Paraya çevrilir Değer: Değerinde önemli bir azalma olmadan varlıkların kolayca ya da ivedilikle paraya çevrilebilme niteliği. devamı...
 • Kamuya Yararlılık Vargısı: Bir taşınmazın kamulaştırılması için, kamulaştırmayı yapacak yetkili örgenlerce, taşınmazın gerçekten kamuya yararlı bir işgörünün yerine getirilmesinde kullanılacağına ilişkin güvenceye bağlanması; kamulaştırma işleminin önkoşulu olan vargı. devamı...
 • Bildirilen Değer: Gümrük bildirgesinde, vergi hesaplamasına temel alınmak üzere gösterilen değer. devamı...

Değer Belirleme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.