değer yitirimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte değer yitirimi kelimesinin manası:

  1. 1 - Bir taşınmaz malın, işlevsel ve ekonomik eskime ve bozulma gibi nedenlerle, değerinde azalma olması. bkz. yıpranma. 2 - Taşınmaz mal değerindeki bu azalmanın, malvarlığından düşülmesi ya da karşılığının para olarak hesaplanması.

değer yitirimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları