Değişiklik Kararı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Değişiklik Kararı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Değişiklik Kararı" ne demek?

 1. İlgili bir ya da birkaç yükümlünün vergi örgütüne baş vurarak iyesi bulundukları yapı ya da arsa ve tarlalardan alınan vergilerde gösterdikleri nedenlerle değişiklik yapılması isteğinde bulunmaları.

Değişiklik Kararı nedir? İlişkili sözcükler

 • Toprağın özel Ve Genel Durumunda Değişiklik: Yer parçası özel ve genel durumunda gerçekleşen ve bunlara ilişkin vergilerde de indirim ya da arttırım yapılmasını gerektiren değişmeler. Yer sarsıntısı, su baskını, ağaçlandırma, gübreleme, yapılama gibi etkenler yer parçasının devamı...
 • Karar Açıklaması: Vergilerde itiraz ve yargı örgütlerince sınırlanan sonuçlar belirgin olmaz ya da bunlar birbirine uymayan bölümleri kapsarlarsa vergi alan ve ödeyenlerin yasasında belirtilen süre içinde bunlar da açıklama yapılmasını istemeleri. devamı...
 • Değiştirge: Bir değişiklik yapılması için verilen önerge, tadil teklifi. Belli bir değerler kümesinde değişebilen, bilinmeyen bir nicelik. devamı...
 • Mukaddemei Istisnaiye: Man: İçinde istisna edatı olan evvelki kaziye. “Eğer güneş doğarsa gündüz olacak. Güneş doğmuştur.” kaziyelerinde: “Eğer güneş doğarsa” kaziyesi Mukaddeme-i istisnaiyedir. (Osmanlıca’da yazılışı: mukaddeme-i istisnaiye) devamı...
 • Güvenceli ödek Eki: Bazı değişiklikler yapılması gerektiğinde uygulanacak değişiklikleri göstermek üzere yazılarak ödeğe eklenen belge. Güvence ödeğinde özel nitelikte bir değişiklik yapılması gerekir, ve ödeğin tüm olarak yenilenmesi istenilmezse yapılacak özel değişikliği kapsamak devamı...
 • Güvenceli ödek Eki: Bazı değişiklikler yapılması gerektiğinde uygulanacak değişiklikleri göstermek üzere yazılarak ödeğe eklenen belge. Güvence ödeğinde özel nitelikte bir değişiklik yapılması gerekir, ve ödeğin tüm olarak yenilenmesi istenilmezse yapılacak özel değişikliği kapsamak devamı...
 • Ulusal Savunma Için Zorunlu Işletme: Yasalarda gösterilen nedenlerle, bulguların ulusal savunma amacıyle kullanılması. devamı...
 • Dönemsel Büyük Onarımlar: Makine, aygıt ve yapım araçlarının sürekli ve güçlü bir basınç ve sürtünme ya da ısı ve ıslanma gibi etkiler altında bulunmayan ya da bulunsa bile kısa bir süre içinde kırılması, aşınması, çürümesi olumsuz görülen parçaların yapılış yanlışlığı, ayar bozukluğu ya da dokuncalı olgu gibi geçici nedenlerle kırılması, çürümesi ve bozulması sonucu değiştirilmesi, onarılması ile yapı, devamı...
 • Ekçe: Bir sigorta poliçesinde değişiklik yapılması gerekir ve bu değişiklik istenen koşulların tümünü kapsamazsa; bu değişiklikleri belirlemek üzere yapılan ek sözleşmeler. devamı...
 • Yüksek Seçiklik: Satır sayısı, çok iyi bir seçiklik sağlayacak kadar çok olan yayın ölçünü. devamı...

Değişiklik Kararı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.