Değişinim ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Değişinim" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Değişinim" ne demek?

 1. Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon.

 2. Bir organizmanın genetik unsurlarında görülen ani ve katılımsal değişim.

Değişinim nedir? İlişkili sözcükler

 • Değşinim: (Değşinimciliğe göre) Doğada ve toplumda niteliksel değişmelerin yavaş yavaş değil birdenbire olması, bir şeyin ortam ve koşullarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi. devamı...
 • şartlı öldürücü Mutasyonlar: Hücreyi ya da virüsü bazı şartlar altında öldüren, bazı şartlar altında yaşamasına izin veren mutasyon tipi. devamı...
 • Fenotip: Soyserim (Yun. phainein: gözükmek; typos: tip, şekil) Bir organizmanın genetik yapısıma bağlı olarak, dış etkenlerin de etkisiyle ortaya çıkan görünüşü. devamı...
 • Mutagenic: Mutajenik, genetik mutasyona neden olan; mutajenle ilgili, genetik mutasyon ajanı ile ilgili devamı...
 • Değiştirim: Değiştirme işi. A deyiminde B nin C iledeğiştirim’i, A daki her B geçişi yerine C nin konulması demektir. || Örn. (…) devamı...
 • Mutagenesis: Mutajenez, mutasyon oluşŸumu, genetik değŸişŸim başŸlatma devamı...
 • Mutationally: DeğŸişŸim ile, mutasyon aracılığŸı ile, genetik değŸişŸim ile karakterize edilen bir şŸekilde devamı...
 • Mutagenically: Mutajenik olarak, mutasyonların meydana gelmesi ile genetik mutasyon yaratarak devamı...
 • Kararlama Değişme: Bk. varsayımsal değişim devamı...
 • Farazi Değişim: Bk. varsayımsal değişim devamı...

Değişinim ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.