değişken sermaye sözlük anlamı nedir?

Sözlükte değişken sermaye kelimesinin manası:

  1. Marksist yaklaşımda, sermayenin üretim sürecine emek biçiminde giren ve bu süreçte kendi öz değerine eşit ve ek bir değer artık değer yaratan bölümü. krş. değişmeyen sermaye

değişken sermaye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları