değişmeyen sermaye sözlük anlamı nedir?

Sözlükte değişmeyen sermaye kelimesinin manası:

  1. Bk. sabit sermaye
  2. Marksist yaklaşımda, üretim sürecine kendi değerinin ötesinde ek bir değer katmayan hammadde, yarı mamul, iş gereçleri gibi sermayenin üretim araçları biçimindeki bölümü. krş. değişken sermaye

değişmeyen sermaye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları