Dei ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Dei" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dei" ne demek?

 1. (data entry instructions)

  “data entry instructions (veri girişŸ yönergeleri)”, belirli bir bilginin nasıl girileceğŸini (örneğŸin bir bilgisayar veya veritabanına) gösteren direktifler

Dei nedir? İlişkili sözcükler

 • Dey: Cezayir dayısı 16 yüzyılda Trablusgarp veya Tunus hükümdarı. devamı...
 • Dey Varan: (Varanus komodoensis): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının varangiller (Varanidae) familyasından (bk.) bir sürüngen türü. Uzunluğu 3 m. Komodo adasında yaşar. devamı...
 • Scrolling: Kaydirarak Resim veya metni dikey veya yatay hareket ettirme böylelikle de yeni bilgi bir kenardan görünürken eski bilginin diğŸer taraftan gözden kaybolduğŸu hareket (Bilgisayar); bir internet sohbet alanında diğŸer şŸahısların devamı...
 • Hesap özeti: Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel. Ticari ilişkide bulunan kişi ya da kuruluşların belirli dönemlerde hazırladıkları karşılıklı borç ve alacaklarını gösteren belge. devamı...
 • Back End: Arka uç, arka son, arka plan görevleri yerine getiren bilgisayar programı (bir bilgisayar sisteminin destek programı, veritabanı gibi) devamı...
 • Mesajcı RNA: Dna üzerinde bulunan ve gen adı verilen belirli bir bölgeyle tamamlayıcılık gösteren, genetik bilginin protein yapısına aktarılmasında kalıplık görevi yapan, genetik mesajı kromozomlardan ribozomlara taşıyan aracı molekül, elçi RNA, haberci RNA, mRNA, mesajcı ribonükleik asit. devamı...
 • Bilgi Sorunu: 1-(Geniş anlamda) Bilmenin (bilginin) özü, oluşu ve olanağına ilişkin bütün (fizikötesi, varlıkbilimsel, ruhbilimsel ve toplumbilimsel) soruları kapsayan sorun. // Özellikle bilginin kaynağı ve değeri üzerinde durur. Bilginin kaynağına ve başarısına ilişkin soruları kapsar. (Bilginin kaynağını usçular us, deneyciler deney, duyumcular duyumlar olarak görürler; bilginin değeri konusunda ise dogmacılarla kuşkucular; nesnelcilerle öznelciler; saltıkçılarla göreciler karşıtlık içindedir.) devamı...
 • Access Key: ErişŸIm anahtarı, (İnternet, Bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuşŸ devamı...
 • Bilgi Belgesi: Dışa satım ya da dıştan alım işlemine başlanırken yasal örgütçe istenilen bilginin toplanması için doldurulan belirli biçimli basılı belge. devamı...
 • Domain Name: Domain adı, alan adı, (Bilgisayar) internete bağŸlanan spesifik bir bilgisayarı tanımlayan ve bu bilgisayarın adresi olarak işŸlev gören kelimeler kısaltmalar veya deyimler dizisi, internet adresinin alfabetik biçimi devamı...

Dei ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.