Delaili Afakiye ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Delaili Afakiye" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Delaili Afakiye" ne demek?

 1. Afaka ait deliller. Kainattaki deliller. (Osmanlıca'da yazılışı: delail-i âfâkiye)

Delaili Afakiye nedir? İlişkili sözcükler

 • Delaili Akliye: Aklı ile bulunan deliller. Akla aid deliller. (Osmanlıca’da yazılışı: delail-i akliye) devamı...
 • Delaili Kalbiye: Kalbe aid deliller. Kalb ile bilinen deliller. (Osmanlıca’da yazılışı: delail-i kalbiye) devamı...
 • Delaili Nakliye: Nakil yolu ile gelen deliller. (Bak: Delil-i nakli) (Osmanlıca’da yazılışı: delail-i nakliye) devamı...
 • Delaili Enfüsiye: Kişinin kendi nefsinde olan deliller. Yani vücudun gerek maddi ve gerek (vicdan ve hisler gibi) manevi yapısında olan ve imana ait hükümleri isbat eden delillerdir. (Osmanlıca’da yazılışı: delail-i enfüsiye) devamı...
 • Delaili Nübüvvet: Peygamberliğin hak olduğuna dair olan deliller.(Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam iddia-yı Nübüvvet etmiş; Kur’an-ı Azimüşşan gibi bir fermanı göstermiş ve ehl-i tahkikin yanında bine kadar mu’cizat-ı bahireyi göstermiştir. O mu’cizat, hey’et-i mecmuasiyle, dava-yı nübüvvetin vukuu kadar vücudları kat’idir. Kur’an-ı Hakim’in çok yerlerinde en muannid kafirlerden naklettiği sihir isnad etmeleri gösteriyor ki; o muannid kafirler dahi mu’cizatın devamı...
 • Dichotomy: İkiye bölme Ay, Merkür veya Venüs kursunun yarısının ışıklı olması devamı...
 • Berahini Aleniyye: Meydanda ve açık olan deliller. (Osmanlıca’da yazılışı: berahin-i aleniyye) devamı...
 • Delail: (Delil. C.) Deliller. Bürhanlar. İsbat vasıtaları.(… Cay-ı hayrettir ki; Resul-ü Ekrem’in (A.S.M.) mübalağasız binler vecihte, binler çeşit insan, herbiri bir tek mu’cizesiyle veya bir delil-i nübüvvet ile veya bir kelamı ile veya yüzünü görmesiyle ve hakeza… birer alameti ile iman getirdikleri halde, bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdakkik ve mütefekkirleri imana getiren bütün devamı...
 • Nübüvvet Dava Etmek: Peygamber olduğunu bildirip doğruluğunu isbat için deliller göstermek, peygamberliğini ileri sürmek. (Osmanlıca’da yazılışı: nübüvvet da’va etmek) devamı...
 • Bisect: İkiye bölmek Geom İkiye ayırmak devamı...

Delaili Afakiye ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.