Delaleti Selase ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Delaleti Selase" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Delaleti Selase" ne demek?

 1. Üç çeşit delalet. Bunlar da: Delalet-i mutabıkıye, delalet-i tazammuniye, delalet-i iltizamiyedir.1- Delalet-i mutabıkıye: Bir kelamın vaz’olunduğu, yani kasdedilen mananın tamanına delaletidir. Mesela: İnsan lafzı, insanın tam mahiyeti olan, hayvan-ı natık, (yani, konuşan hayat sahibi varlık) manasına delaleti gibi.2- Delalet-i tazammuniye: Bir lafzın vaz’olunduğu mananın bir cüz’üne delaletidir.3- Delalet-i iltizamiye: Bir lafzın vaz’olunduğu mananın lazımına yani o mana ile beraber bulunması zaruri olan diğer bir manaya delaletidir. Mezkur delalet-i selaseye ait şöyle bir misal dahi verilir.”Zekat, müslümanların fakirlerine verilir, hiç bir zengine verilmez.” İbaresi; zekatın, yalnız Müslüman fakirlere verileceğine delalet-i mutabıkıye ile; zengin olan Ahmet, Mehmet gibi belli şahıslara verilemiyeceğine delalet-i tazammuniye ile; zekat hususunda zenginler ile fakirler arasında fark bulunduğuna da delalet-i iltizamiye ile delalet eder. (Osmanlıca’da yazılışı: delalet-i selâse)

Delaleti Selase nedir? İlişkili sözcükler

 • Delaleti Selase: Üç çeşit delalet. Bunlar da: Delalet-i mutabıkıye, delalet-i tazammuniye, delalet-i iltizamiyedir.1- Delalet-i mutabıkıye: Bir kelamın vaz’olunduğu, yani kasdedilen mananın tamanına delaletidir. Mesela: İnsan lafzı, insanın tam mahiyeti olan, hayvan-ı natık, (yani, konuşan hayat sahibi varlık) manasına delaleti gibi.2- Delalet-i tazammuniye: Bir lafzın vaz’olunduğu mananın bir cüz’üne delaletidir.3- Delalet-i iltizamiye: Bir lafzın vaz’olunduğu mananın lazımına yani devamı...
 • Delaleti Zatiye: Kendi zatı ile, bizzat kendisini eserleri ile göstermek suretiyle olan delalet, şahidlik. (Osmanlıca’da yazılışı: delalet-i zâtiye) devamı...
 • Lafzı Muhtemel: Huk: İki veya daha ziyade manaya hamli mümkün bulunan sözdür ki, hangi mananın kast olunduğu mücerred rey ile değil; deliller ve karineler ile tayin olunur. (Osmanlıca’da yazılışı: lafz-ı muhtemel) devamı...
 • Icraatı Celiliye: Allah (C.C.)ın celali sıfatına yani, kibriya ve azametine delalet eden, kudret-i hakkı ile hasıl olan icraatı. (Osmanlıca’da yazılışı: icraat-ı celiliye) devamı...
 • Müşabehe: (şebeh ve şibih. den) Benzeme, benzeyiş.(Arkadaş! Bir nev’in efradı arasındaki tevafuk ve bir cinsin envaı arasında aza-yı esasiyede bulunan müşabehet, sikkenin ittihadına, kalemin vahdetine delalet ettiklerinden anlaşılıyor ki: Bütün mütevafık ve müteşabihler, yani birbirine benzeyen çokluk, bir Zat-ı Vahid’in eser-i san’atıdır. M.N.) devamı...
 • Ie: “id est (yani)”, yani, (Latince) that is to say (yani), yani, demek oluyor ki, örneğŸin devamı...
 • Lafzı Allah: Allah isminin lafzı. (Osmanlıca’da yazılışı: lafz-ı allah (lafzullah)) devamı...
 • Selase: Üç. devamı...
 • Cihatı Selase: Üç uzunluk: En, boy, yükseklik. (Osmanlıca’da yazılışı: cihât-ı selase) devamı...
 • Hulefai Selase: Üç halife: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman (R.Anhüm) (Osmanlıca’da yazılışı: hulefâ-i selâse) devamı...

Delaleti Selase ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.