Delege ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Delege" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Delege" ne demek?

 1. Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas

 2. Devlet, parti, sendika vb. kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse.

 3. Bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse, katılımcı.

Delege nedir? İlişkili sözcükler

 • Delegate Member: Murahhas üye devamı...
 • Delegate: (del’ıgeyt) temsilci, murahhas, delege, mümessil, elçi, vekil Delege göndermek devamı...
 • Caucus: (-ed, -ing, -sed, -sing) Parti toplantısı, parti yönetim kurulu, klik devamı...
 • Delegation: Delege atama, temsilciler kurulu, delegeler grubu, yetkilendirme, delegasyon devamı...
 • Delegation Of High Ranking Officials: Delege atama, temsilciler kurulu, delegeler grubu, yetkilendirme, delegasyon Türetilmiş Kelimeler (bis) dele, delead, deleave, deleb, delec, abideleşme, abideleşmek, abideleştirme, abideleştirmek, ağaçdelen of  devamı...
 • Delegator: BaşŸka birine yetki veya güç veren kimse devamı...
 • Squatter: Bir mülkü işgal eden kimse Gecekondu yapan kimse. devamı...
 • Iktisadi Devlet Teşekkülleri: İktisadi alanda kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda etkinlik göstermek ve sermaye birikimine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. krş. Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşekkülleri devamı...
 • Delegates: Temsilciler devamı...
 • Tahsildar: Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı. Vergi toplayan görevli, alımcı, vergici. devamı...

Delege ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.