Deliberator ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Deliberator" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Deliberator" ne demek?

 1. DüşŸünen kimse, planlayan, amaçlayan, bile bile davranan, tasarlayarak davranan

Deliberator nedir? İlişkili sözcükler

 • Deliberately: Kasten, kasıtlı olarak, tasarlayarak devamı...
 • Dishonorer: (Amerikan İngilizcesi) rezil eden kimse, onursuzlaşŸtıran kimse, lekeleyen kimse, aşŸağŸılayan kimse, onur kıran kimse; başŸka bir kimseye aşŸağŸılar bir şŸekilde davranan kimse (dishonourer olarak da yazılır) devamı...
 • Taammüden: Bilinçli bir biçimde, önceden tasarlayarak, bile bile, kasten. İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, tasarlayarak. devamı...
 • Taammüt: Bir işi veya suçu bile bile, tasarlayarak yapma. İşlenecek bir suçun daha önceden tasarlanması. devamı...
 • Scorner: Alay eden kimse, aşŸağŸılayan kimse, alaycı kimse; aşŸağŸılama ve küçümseme ile reddeden kimse; aşŸağŸılama ve küçümseme ile davranan kimse devamı...
 • Scheduler: Programci Plan program yapan kimse, protokolcü, olayları belirli zaman ve tarihler için planlayan kimse; bir zaman çizelgesi yaratan kimse devamı...
 • Scheduler: Programci Plan program yapan kimse, protokolcü, olayları belirli zaman ve tarihler için planlayan kimse; bir zaman çizelgesi yaratan kimse devamı...
 • Calculatedly: Hesaba katarak, taammüden, kasten, tasarlayarak, önceden düşŸünüp tasarlayarak devamı...
 • Victimizer: (Amerikan İngilizcesi) başŸka birini kurban durumuna getiren kimse, kurban yaratan, haksız davranan, kötü davranan (victimiser olarak da yazılır) devamı...
 • Victimiser: (Britanya İngilizcesi) başŸka birini kurban durumuna getiren kimse, kurban yaratan, haksız davranan, kötü davranan (victimizer olarak da yazılır) devamı...

Deliberator ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.