delicate

Delicate: Hassas, Nazik, Kırılgan

“Delicate” kelimesi, kırılgan, hassas veya nazik anlamına gelen bir sıfattır. Genellikle fiziksel nesneleri tanımlamak için kullanılır, ancak duygusal durumları veya durumları tanımlamak için de kullanılabilir.

İngilizce Kullanımı

İngilizcede “delicate” kelimesi genellikle aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Kırılgan veya kolayca zarar görebilen: “The vase was so delicate that it broke when I accidentally knocked it over.” (Vazo o kadar narindi ki yanlışlıkla devirdiğimde kırıldı.)
 • Hassas veya kolayca incinen: “She was a delicate flower who needed to be treated with care.” (O, özenle davranılması gereken narin bir çiçekti.)
 • Nazik veya ince: “The delicate touch of her fingers sent shivers down my spine.” (Parmaklarının nazik dokunuşu omurgamda ürpertilere neden oldu.)
 • Hafif veya hafifçe: “The delicate breeze carried the scent of flowers through the air.” (Hafif esinti, çiçeklerin kokusunu havaya taşıdı.)

Türkçe Kullanımı

Türkçede “delicate” kelimesi genellikle aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Hassas veya kırılgan: “Cam eşyalar çok hassastır, dikkatli olmalısınız.”
 • Nazik veya ince: “Onun nazik dokunuşu beni rahatlattı.”
 • Hafif veya hafifçe: “Hafif bir esinti saçlarımı okşadı.”

Örnek Cümleler

 • The delicate petals of the flower fell to the ground. (Çiçeğin narin yaprakları yere düştü.)
 • The delicate balance of the ecosystem was disrupted by the introduction of an invasive species. (İstilacı bir türün getirilmesiyle ekosistemin hassas dengesi bozuldu.)
 • The delicate aroma of the perfume filled the air. (Parfümün narin kokusu havayı doldurdu.)
 • The delicate sound of the music drifted through the window. (Müziğin narin sesi pencereden içeri süzüldü.)
 • The delicate touch of the artist’s brush brought the painting to life. (Sanatçının fırçasının narin dokunuşu resmi canlandırdı.)

Sonuç

“Delicate” kelimesi, kırılgan, hassas veya nazik anlamına gelen bir sıfattır. Genellikle fiziksel nesneleri tanımlamak için kullanılır, ancak duygusal durumları veya durumları tanımlamak için de kullanılabilir. İngilizcede ve Türkçede benzer anlamlarda kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi