delil ne demek

Delil

Delil, bir iddiayı veya gerçeği destekleyen kanıt veya bilgidir. Hukukta, delil, bir davada tarafların iddialarını desteklemek için mahkemeye sunulan bilgi veya kanıttır. Delil, yazılı, sözlü, maddi veya elektronik olabilir.

Delil Türleri

 • Yazılı deliller: Yazılı deliller, kağıt üzerinde yazılmış veya basılmış belgelerdir. Bunlar arasında mektuplar, e-postalar, sözleşmeler, faturalar, raporlar ve gazete makaleleri yer alır.
 • Sözlü deliller: Sözlü deliller, mahkemede tanıklar tarafından verilen ifadelerdir. Tanıklar, olayları gördüklerini, duyduklarını veya yaşadıklarını anlatarak mahkemeye bilgi verirler.
 • Maddi deliller: Maddi deliller, fiziksel nesnelerdir. Bunlar arasında silahlar, bıçaklar, giysiler, parmak izleri ve DNA örnekleri yer alır.
 • Elektronik deliller: Elektronik deliller, bilgisayarlarda, cep telefonlarında ve diğer elektronik cihazlarda saklanan bilgilerdir. Bunlar arasında e-postalar, mesajlar, fotoğraflar, videolar ve belgeler yer alır.

Delil Değerlendirmesi

Mahkemeler, delilleri değerlendirirken çeşitli faktörleri dikkate alır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Delil türü: Mahkemeler, yazılı delilleri, sözlü delilleri, maddi delilleri ve elektronik delilleri farklı şekilde değerlendirir.
 • Delil kaynağı: Mahkemeler, delilin kaynağını da dikkate alır. Örneğin, bir tanığın ifadesi, bir belgenin içeriğinden daha az güvenilir olabilir.
 • Delil tutarlılığı: Mahkemeler, delillerin birbirleriyle tutarlı olup olmadığını da değerlendirir. Birbirleriyle çelişen deliller, daha az güvenilir olabilir.
 • Delil önemi: Mahkemeler, delillerin davayla ilgili olup olmadığını da değerlendirir. Davayla ilgili olmayan deliller, mahkeme tarafından dikkate alınmayabilir.

Delil Kuralları

Delil kuralları, mahkemelerde delillerin nasıl sunulacağını ve değerlendirileceğini belirleyen kurallardır. Delil kuralları, delillerin güvenilirliğini ve adaleti sağlamak için önemlidir.

Delil Kurallarının Amacı

Delil kurallarının amacı şunlardır:

 • Delil sunma ve değerlendirme sürecinde adaleti sağlamak
 • Delil sunma ve değerlendirme sürecinde tarafsızlığı sağlamak
 • Delil sunma ve değerlendirme sürecinde güvenilirliği sağlamak
 • Delil sunma ve değerlendirme sürecinde etkinliği sağlamak

Delil Kurallarının Kapsamı

Delil kuralları, delillerin sunulması, değerlendirilmesi ve kullanılmasıyla ilgili tüm konuları kapsar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Delil türleri
 • Delil kaynakları
 • Delil tutarlılığı
 • Delil önemi
 • Delil sunma yöntemleri
 • Delil değerlendirme yöntemleri
 • Delil kullanma yöntemleri

Delil Kurallarının Önemi

Delil kuralları, adalet sisteminin önemli bir parçasıdır. Delil kuralları, delillerin güvenilirliğini ve adaleti sağlamak için önemlidir. Delil kuralları olmadan, mahkemeler delilleri değerlendirirken keyfi kararlar verebilir ve bu da adaletsizliğe yol açabilir.

Sonuç

Delil, bir iddiayı veya gerçeği destekleyen kanıt veya bilgidir. Delil türleri arasında yazılı deliller, sözlü deliller, maddi deliller ve elektronik deliller yer alır. Mahkemeler, delilleri değerlendirirken çeşitli faktörleri dikkate alır. Bunlar arasında delil türü, delil kaynağı, delil tutarlılığı ve delil önemi yer alır. Delil kuralları, mahkemelerde delillerin nasıl sunulacağını ve değerlendirileceğini belirleyen kurallardır. Delil kurallarının amacı, adaleti, tarafsızlığı, güvenilirliği ve etkinliği sağlamaktır. Delil kuralları, adalet sisteminin önemli bir parçasıdır ve delillerin güvenilirliğini ve adaleti sağlamak için önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi