delta sözlük anlamı nedir?

Sözlükte delta kelimesinin manası:

  1. Yunan alfabesinin dördüncü harfi (D).
  2. Bir ırmağın çatallanarak denize veya ırmağa kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız.
  3. Bk. çatalağız
  4. Kalıp kenar çizgilerinin birbirinden ayrılmaya başladığı bölgede oluşan (V) şeklindeki bölüm.
  5. [ delta, Δ ] Kimyasal eşitliklerde tepkimenin yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiğini belirten bir simge.
  6. Üçgen.

delta ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları