Delta ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Delta" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Delta" ne demek?

 1. Yunan alfabesinin dördüncü harfi (D).

 2. Bir ırmağın çatallanarak denize veya ırmağa kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız.

 3. Bk. çatalağız

 4. Kalıp kenar çizgilerinin birbirinden ayrılmaya başladığı bölgede oluşan (V) şeklindeki bölüm.

 5. [ delta, Δ ] Kimyasal eşitliklerde tepkimenin yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiğini belirten bir simge.

 6. Üçgen.

Delta nedir? İlişkili sözcükler

 • Termonükleer Tepkime: Çok yüksek sıcaklıklarda ancak plazma içinde gerçekleşebilen hidrojenin izotopları olan döteryum ve tridyumun çok yüksek sıcaklıklarda (5×107 devamı...
 • Katalizör: Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde. Bk. tezgen devamı...
 • Kataliz: Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi. Bk. tezleştirme devamı...
 • Polietilen: Etilenin çeşitli yöntemlerle polimerleştirilmesinden elde edilen, dayanıklı, parlak, birçok kimyasal madde etkisiyle bozulmayan saydam katı. Sıvı etilenin yüksek sıcaklıklarda yüksek veya alçak basınç altında polimerleşmesiyle oluşan polimer. devamı...
 • Katılama: Yüksek sertlik ve katılık kazandırmak ereğiyle, yüzeyleri, uygun toz özdeklerle yüksek sıcaklıklarda ısıtarak yayınım yoluyle yapılan ısıl işlem, karbonlama da denir. devamı...
 • Termofil: (Yun. therme: sıcaklık; philos: seven) Bazı bakteriler gibi 40 °C’nin üzerinde yaşayabilen. Sıcak seven. devamı...
 • Thermophile: Termofil, yüksek sıcaklıklara düşŸkün veya bununla ilgili organizma; 50 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda gelişŸen organizma (ör. bakteri) devamı...
 • Delta Update: Delta güncelleştirmesi devamı...
 • Delta ışınlan: Alfa ışınlarına tutulmuş yüzeylerden salınan yavaş eksiciklerden oluşan ışınlar. devamı...
 • Delta Zinciri: İmmünoglobulinlerden IgD’nin ağır zinciri. Ergin insanlardaki hemoglobinin bir polipeptit zinciri. devamı...

Delta ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.