demure sözlük anlamı nedir?

Sözlükte demure kelimesinin manası:

  1. Uslu, yumuşak başlı, kuzu gibi
  2. Alçak gönüllü, mütevazı
  3. Ağır başlı, ciddi
  4. Cilveli
  5. Sahte vakarlı
  6. Ağırbaşlı, çekingen, ciddi, sözde mahcup, ölçülü

demure ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları