denetleme kurulu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte denetleme kurulu kelimesinin manası:

  1. Devlet kuruluşlarında denetim işini yapmakla görevli üyelerin oluşturduğu kurul, denetim kurulu, teftiş heyeti, teftiş kurulu.
  2. Bir kuruluşun yasalara ve kendi amacına uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetleyen kurul.
  3. Filmleri denetlemek amacıyla belirli kişilerden oluşan resmi, yarı resmi ya da özel topluluk.

denetleme kurulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları