Denge Durganı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Denge Durganı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Denge Durganı" ne demek?

 1. Kimyasal dengedeki tepkimede, ürünlerin derişimleri çarpımının, tepkenlerin derişimleri çarpımına oranı. Bu nicelik,.. denklemiyle bulunur.

Denge Durganı nedir? İlişkili sözcükler

 • Yarılanma Süresi: Bk. yarı ömür Kimyasal tepkimede tepkenlerin nicelikçe yarılanması için geçen süre. devamı...
 • Denge Molaritesi: Çözünen bir türün, molaritesi ile eş anlamlı olan, dengedeki derişimi (mol/L veya mmol/mL). devamı...
 • Dinamik Denge: Bk. dirik denge Bir kimyasal tepkimede ileri ve geri yöndeki tepkime hızlarının eşit olduğu konum. devamı...
 • Göze Durganı: Bir iletkenlik gözesinde, elektrotlar arasındaki uzaklığın elektrotların yüzey alanına oranı. devamı...
 • Bıçak Sırtı Denge: Harrod-Domar büyüme modelinde beklenen büyüme oranının arzu edilen büyüme oranına eşit olduğu, ancak en ufak bir sapma halinde dengenin yeniden oluşamadığı durum. devamı...
 • Tepkime Grafiği: Bir kimyasal tepkimenin, tepkenlerin, aktifleşmiş kompleksin ve ürünlerin enerjileri yönünden grafikle gösterimi. devamı...
 • Eşlem Sakınımı: Fiziksel olay ya da tepkimelerde, tüm tepkenlerin eşlem imleri çarpımının tüm ürünlerinkine eşit, bakışımlı olması. devamı...
 • Termodinamik Denge Sabiti, K: Bütün tepkimeye girenlerin ve ürünlerin aktiflikler cinsinden ifade edildiği, aktiflik yerine, seyreltik çözeltilerde molarite, ideal gazlarda atmosfer cinsinden kısmi basınç alınarak ve saf katı ve sıvıların aktiflikleri 1 kabül edilerek hesaplanan denge sabiti. devamı...
 • Dağılma Katsayısı: Birbiriyle karışmayan iki çözücü arasında dağılan bir çözünenin denge derişimleri oranı. Ör. A maddesinin su ile organik çözücüler arasındaki dağılma katsayısı, A(suda)A(org) dengesi için Kd=[A]org/[A]suda’dır. devamı...
 • Tepkime Derecesi: Kimyasal hızbilimde tepkimelerin, tepkenlerin derişimlerine bağlılıklarını göstermek için kullanılan bir bölümleme derecesi. devamı...

Denge Durganı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.