dengelemde işletmenin bütünlüğü ilkesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dengelemde işletmenin bütünlüğü ilkesi kelimesinin manası:

  1. İşletmeyi ve ona ayrılmış özdeksel olan, olmıyan varlıklarla alacakları ve her tür işletme borçlarını, ana malı, bir bütün olarak tanımlama ve işletme dışında kalan varlık ya da yüklenimlerle ilişkili olmama ilkesi.

dengelemde işletmenin bütünlüğü ilkesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları