Dengelenmiş Polimorfizm ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Dengelenmiş Polimorfizm" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dengelenmiş Polimorfizm" ne demek?

 1. (Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bireylerin iki ya da daha fazla tipinin dengeli olarak bir arada bulunması. 2. Bir populasyonda bir genin bir karakter ya da farklı alellerinin şekilleri. 3. Devamlı yeni döllerin meydana geldiği bir populasyonda iki ya da daha fazla formun birkaç döl aynı durumda kalması.

Dengelenmiş Polimorfizm nedir? İlişkili sözcükler

 • Polimorfizm: Çok biçimlilik (Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bir tür veya populasyon içinde farklı şekilli bireylerin bulunuşu. 2. Kendiliğinden alelik varyasyonlar gösterme ya da DNA restriksiyon modelinde değişiklik gösterme. devamı...
 • Heterodubleks: Genetik rekombinasyon esnasında, farklı ebeveynlere ait çift moleküllerin tamamlayıcısı olan tek iplikleri arasında baz çiftleşmeleriyle meydana gelen DNA. Her bir ipliğin farklı bir kaynaktan geldiği ve bu nedenle tam olarak devamı...
 • Seciye: Yaradılış, huy, karakter Örnek: Halk seciyesi en fazla türkülerde abartılı bir şekil alır. R. H. Karay Bk. belirtke yaratılış, huy, karakter tabiat. iyi huy devamı...
 • The More The Merrier: Daha çok daha neşŸeli, daha çok konuk daha neşŸeli ortam, daha fazla konuk ortamı daha neşŸeli hale getirir, herkes hoşŸgeldi devamı...
 • Polimorf: Çok biçimli (Yun. polys: çok; morphe: şekil) Bir tür ya da populasyonda iki ya da daha fazla farklı formun bulunması. devamı...
 • Pleiotropizm: (Yun. pleion: daha çok; trope: dönme) Bir genin birden fazla fenotipik karakter üzerindeki etkisi. devamı...
 • Surcharge: Taşıyabileceğinden fazla yüklemek, fazla doldurmak Fazla fiyat istemek devamı...
 • Biyosentez: (Yun. bios: hayat; synthesis: bileşik) Küçük moleküllerin enzimler aracılığı ile birleştirilerek büyük moleküllerin sentezlenmesi olayının canlı organizma içinde meydana gelmesi. Organik bileşiklerin, bitkiler ve hayvanlar tarafından doğal olarak sentezi. devamı...
 • Vejetatif Kutup: Yumurtanın vitellüsü bol bölgesi. Bölünmenin yavaş olması ile daha büyük hücrelerden oluşan bir blâstulanın meydana geldiği kutup. devamı...
 • Abiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş. (Yun. a: ..sız; bios: hayat; genesis: doğum) Hayatın kökeni olarak canlıların cansızlardan meydana gelmesi; mikroorganizmaların ve yüksek organizmaların birdenbire cansızlardan meydana geldiğini ileri devamı...

Dengelenmiş Polimorfizm ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.