deniz

  1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.

  2. Bu su kütlesinin belirli bir parçası.

  3. Aydaki düzlükler.

  4. Geniş alan.

  5. Sınırsız genişlik, çokluk, yoğunluk.

  6. Yerkabuğunun çukur kesimlerini dolduran, bağlı olduğu anadenize göre daha az derin, karasal sahanlıkları daha yaygın ve karaların etkisine çokça açık tuzlu su alanları.

  7. 1. büyük su kütlesi. 2. büyük su kütlesindeki dalgalanma.

  8. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi.

  9. Mec. Çok, bol.

  10. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı tuzlu su kütlesi.


Yayımlandı

kategorisi