deniz hıyarları sözlük anlamı nedir?

Sözlükte deniz hıyarları kelimesinin manası:

  1. (Holothuroidea), (Yun. holothourion = bir tip su polipi, Yun.eidos=biçim) Sölomlu hayvanlardan ikinciI-ağızlılar (Deuterostomia) filumunun derisidikenliler (Echinoderma) alt-filuma (bk.) giren bir sınıfı. Vücutları azçok uzun ve yuvarlaktır. İskelet azalmıştır. Ağız ve.anüs karşılıklı iki uçda bulunurlar ve ağız çevresinde dokunaçlar vardır. Denizlerin sığ yerlerinde bulunurlar. Bayağı deniz hıyarı (Holothuria tubulosa) türü iyi bilinir (bk.).

deniz hıyarları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları