Deniz Taşıtları Deneti ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Deniz Taşıtları Deneti" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Deniz Taşıtları Deneti" ne demek?

 1. Yabancı ülkelerden gelen ya da oralara giden deniz taşıtlarında, ilgili gümrük görevlilerince (koruma memuru) belge ve kayıtların görülüp incelenmesi, kaptana gerekli sorular sorularak sorgu kâğıtlarının doldurulması ve taşıtın yoklanması gibi işler.

Deniz Taşıtları Deneti nedir? İlişkili sözcükler

 • Hava Taşıtları Deneti: Yabancı ülkelerden gelen ya da yabancı ülkelere giden hava taşıtlarının, gümrük ilgililerince belge ve kayıtlarının görülüp incelenmesi. devamı...
 • Soru Yanıt Yöntemi: Öğrencilerin, belli soruların karşılığı olan kalıplaşmış yanıtları öğrenmelerini ve bu sorular sorulduğunda yanıtlarını ezbere söylemelerini isteyen eski bir öğretim yöntemi. devamı...
 • Beşboyutlu Soru: Bir kamuoyu yoklamasında geçerli yanıtlar almak üzere tasarlanan; a. Süzgeç ya da genel bilgi soruları, b. Açık-uçlu genel kanı soruları, c. Karşıt yanıtlı ya da belirgin kanı soruları, d. Niçin ya da yoklama sorusu, e. Yoğunluk ya da çok seçenekli soruların birbirini izlemesini öngören özel soru biçimi. devamı...
 • Sorguya çekme: Bir suç işlemekten sanık olan kimseye yargıç, savcı ve kolluk görevlilerince suça ve sanığın kimliğine ilişkin sorular sorulması. devamı...
 • Dinlemelik Yapıtlar: Yalnızca dinlemek üzere yaratılan sesli yapıtlar (müzik yapıtları gibi). devamı...
 • Tecim Bağıtları: Tecim hakkı alanında karşıtlar arasında geçerli olan bağıtlar. devamı...
 • Sıygaya çekmek: Birine sorular sorup yanıtlarını istemek, sorguya çekmek. devamı...
 • Yanıt Yanılgısı: Deneğin sormaca sırasında kesin olmayan yanıtlar vermesinden ya da soruları yanıtsız bırakmasından ortaya çıkan yanılgı. devamı...
 • Son Soruşturmayı Açma Kararı: İlk soruşturma sonucunda, sanığın üstüne atılan suçu işlediği kanısını uyandıran kanıtlar elde edilince, Sorgu Yargıcının duruşma yapılması için verdiği karar. devamı...
 • Görüşme çizinliği: Görüşmecinin yanıtlayıcılarla yüz yüze gelerek sorduğu, yanıtlarını yazdığı dizgeli-ölçünlü sorular dizelgesi. bkz. soru çizinliği. devamı...

Deniz Taşıtları Deneti ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.