denizhıyarları sözlük anlamı nedir?

Sözlükte denizhıyarları kelimesinin manası:

  1. Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion).
  2. (Yun.holothourion: bir tip su polibi; eidos: biçim) Sölomlu hayvanlardan, ikincil ağızlılar (Deuterostomia) filumunun, derisi dikenliler (Echinodermata) alt filumundan, vücutları az çok uzun ve yuvarlak, iskeletleri azalmış, ağız ve amis karşılıklı iki uçta bulunan ve ağız çevresinde dokunaçları olan, denizlerin sığ yerlerinde yaşayan türleri olan bir sınıf. Bayağı denizhıyarı (Holothuria tubulosa) türü yaygındır.
  3. Sölomlu hayvanlardan, ikincil ağızlılar(Deuterostomia) şubesinin, derisi dikenliler (Echinodermata) şubesinde vücutları az çok uzun ve yuvarlak, iskeletleri azalmış, ağız ve anüs karşılıklı iki uçta bulunan ve ağız çevresinde dokunaçları olan, denizlerin sığ yerlerinde yaşayan türleri olan bir sınıf.

denizhıyarları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları