Denizşakayığı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Denizşakayığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Denizşakayığı" ne demek?

 1. Kayalıklara yapışık olarak yaşayan, dokunaçları çok ve uzun, güzel renkli bir polip türü (Anemonia actinia).
 2. Sölenterler (Coelenterata) alt bölümünden, knidliler (Cnidaria) fîlumunun, mercanlar (Anthozoa) sınıfından, çok sayıda, uzun, dokunaçları bulunan, Akdeniz'de yaşayan türleri içine alan bir cins.
 3. Knidliler (Cnidaria) şubesinin, mercanlar (Anthozoa) sınıfından, çok sayıda, uzun, dokunaçları bulunan bir cins, anemon.

Denizşakayığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Denizhıyarları: Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion). (Yun.holothourion: bir tip su polibi; eidos: biçim) Sölomlu hayvanlardan, ikincil ağızlılar (Deuterostomia) filumunun, derisi dikenliler (Echinodermata) alt filumundan, vücutları az çok uzun devamı...
 • Globijerin: Bir hücrelilerin (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının, foraminiferler (Foraminifera) takımından, açık denizlerde pelâjik olarak yaşayan, kalsiyum karbonattan yapılmış küre biçimindeki odacıklarının üzerinde hayvanın suda sabit durmasını kolaylaştıran çok sayıda ince ve uzun dikenleri bulunan türlere sahip bir cins. devamı...
 • Kızıl Dağ Keçisi: Memeliler (Mammalia) sınıfının, çift parmaklılar (Artiodactyla) takımından, Ege adaları, Hindistan ve İran’da yaşayan, erkeklerinde sakal şeklinde uzun kıllar bulunan, uzun boynuzlara sahip bir tür. Yaban keçisi. devamı...
 • Duyargacık: Başta bulunan dokunaç görevi yapan çift eklenti. devamı...
 • Deniz Fili: Etçiller (Carnivora) takımının, fokgiller (Phocidae) familyasından, 4-7 m kadar uzunlukta, yağı ve postu için avlanan bir tür. Yüzgeç ayaklılar (Pinnipedia) takımının, fokgiller (Phocidae) familyasından, 7 m kadar uzunlukta olabilen, yağı devamı...
 • Deniz Iguanası: Pullu sürüngenler (Squamata) takımından, Galapagos âdâlarında yaşayan, alg ve diğer bitkilerle beslenen bir sürüngen türü. devamı...
 • Yele: At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar Örnek: O aslan yelesine benzer saçlar şimdi süt beyaz olmuş. H. Taner Balıklarda sırt yüzgeci. Birçok memeli hayvanlarda boynun sırt bölgesine sıralanmış bulunan devamı...
 • Ak Kanatlı Deniz Kırlangıcı: Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, deniz tarlangıcıgiller (Sternidae) familyasından, 25 cm kadar uzunlukta, gagası kara, ayakları kırmızı, Avrupa ve Afrika’da durgun su ve bataklıklarda yaşayan göçmen bir tür. devamı...
 • Dokunaç: Birçok omurgasız hayvanın başında bulunan, dokunmaya, tutmaya yarayan hareketli uzantı. Birçok omurgasız hayvanlarda bulunan ve duygu almaya yarayan ince uzun organlar. Tentakül. devamı...
 • Kafkas Semenderi: Kuyruklu iki yaşamlılar (Anura) takımından, boyları 20 cm kadar olan, siyah ya da kahverenginde ve üzerinde uzun sarı ya da limon renginde lekeler bulunan bir amfibyum türü. devamı...

Denizşakayığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.