denizyıldızları sözlük anlamı nedir?

Sözlükte denizyıldızları kelimesinin manası:

  1. Örnek hayvanı denizyıldızı olan derisi dikenliler sınıfı.
  2. (Yun. aster: yıldız; eidos: biçim) Sölomlu hayvanlardan, ikincil ağızlılar (Deuterostomia) filumunun, derisi dikenliler (Echinodermata) alt filumundan, vücutları, ortada beş köşeli bir disk ile bundan uzanan ışınsal kollardan yapılmış, iskeletleri kalker plâklardan oluşan, ağızları alt bölgede, anüsleri bazen bulunmayan ve dışkıları ağızdan geri atılan, yer değiştirmeyi kollar üzerindeki dikenler ve ambulakral ayakçıklar aracılığıyla yapan bir sınıf. Portakal rengi denizyıldızı (Astropecten aurantiacus) türü iyi bilinir.
  3. Derisi dikenliler (Echinodermata) filumundan, vücutları ortada beş köşeli bir diskle bundan uzanan ışınsal kollardan yapılmış, iskeletleri kalker plaklardan oluşan, ağızları alt bölgede, anüsleri bazen bulunmayan ve dışkıları ağızdan geri atılan, yer değiştirmeyi kollar üzerindeki dikenler ve ambulakral ayakçıklar aracılığıyla yapan bir sınıf.

denizyıldızları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları