denk sözlük anlamı nedir?

Sözlükte denk kelimesinin manası:

  1. Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri.
  2. Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmasıyla oluşan yük, balya
    Örnek: Denklerin üstünde zayıf bir delikanlı hazin bir ayrılık türküsü çağırıyor. Y. Z. Ortaç
  3. Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler.
  4. Ağırlık bakımından eşit olan.
  5. Uygun, nitelik yönünden eşit.
  6. Balya.
  7. Aynı yaş ve değerde olan.

denk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları