Denkleştirici Işlemler ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Denkleştirici Işlemler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Denkleştirici Işlemler" ne demek?

 1. Ödemeler bilânçosunun çizgi üstü kalemlerini denkleştirmek amacıyla yapılan işlemler. krş. resmi rezervler hesabı, çizgi üstü işlemler

 2. Yatırım-Tasarruf eşitliğini kurma amacına yönelik kısa veya uzun vadeli krediler.

Denkleştirici Işlemler nedir? İlişkili sözcükler

 • Forward Işlemler: Bk. vadeli işlemler devamı...
 • Düzme Işlemler Göstermelik Işlemler: Genel satakda yapmacık durumlar yaratmak amacıyla yapılan işlemler. devamı...
 • Dengesizlik Yaratan Işlemler: Bk. çizgi üstü işlemler devamı...
 • Dengesizlik Yaratan Işlemler: Bk. çizgi üstü işlemler devamı...
 • Devlet Tahvili: Devletin aldığı genellikle uzun vadeli borçlar karşılığında özel ve tüzel kişilere verdiği ve sahibinin devletten alacaklı olduğunu gösteren kıymetli kâğıt veya belge. Devletin ödünç fon sağlamak amacıyla değişken veya sabit devamı...
 • Görünür Işlemler: Cari işlemler hesabının içinde yer alan dış ticaret bilânçosundaki mal dışalım ve dışsatım işlemleri. devamı...
 • çizgi üstü Işlemler: Ödemeler bilânçosunda mal, hizmet ve sermaye hareketlerini kapsayan bölümlerde yer alan ve ödemeler dengesi fazlası ya da açığına yol açan işlemler. krş. otonom işlemler, denkleştirici işlemler devamı...
 • Günlük Denkleştirme: Gelecek, vadeli işlem, seçme yetkisi ve hisse senedi piyasalarında takas merkezinin, işlemlere taraf olmasının getirdiği kredi riskinden korunmak amacıyla her gün seans sonunda belirlenen kapanış fiyatı ile bir gün önceki kapanış fiyatı farkını alarak gün sonunda her bir sözleşmenin alıcısı ve satıcısının hesaplarını borçlandırarak ya da alacaklandırarak yeniden ayarlaması. devamı...
 • Denkleştirici Kalemler: Bk. denkleştirici işlemler devamı...
 • Cari Işlemler Bilançosu: Bir ülkenin mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden elde ettiği döviz gelirleriyle, bu işlemler kaynaklı döviz giderlerinin kaydedildiği; dış ticaret bilânçosu, görünmez işlemler ve tek yanlı transferler, diğer bir deyişle net mal ve hizmet bilânçosu ve tek yanlı transferlerden oluşan ödemeler bilânçosu temel hesaplarından biri. devamı...

Denkleştirici Işlemler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.