denominate sözlük anlamı nedir?

Sözlükte denominate kelimesinin manası:

  1. İsim koymak, ad vermek, demek, nam vermek
  2. Tefrik etmek, ayırmak, belirtmek, göstermek.
  3. Adlandırmak, isim koymak

denominate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları