denounce sözlük anlamı nedir?

Sözlükte denounce kelimesinin manası:

  1. İhbar etmek, haber vermek, ifşa etmek
  2. Mukavele veya anlaşmanın fesholunacağını haber vermek
  3. Suçlamak, itham etmek, bir kimsenin kusurlarını açığa vurmak.
  4. Aleyhinde olmak; ihbar etmek; kınamak; kehanette bulunmak; geçersizliğini duyurmak

denounce ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları