deny sözlük anlamı nedir?

Sözlükte deny kelimesinin manası:

  1. İnkâr etmek
  2. Tekzip etmek, reddetmek
  3. Mahrum etmek
  4. Esirgemek, vermemek
  5. Yalanlamak
  6. Kaçınmak, imtina etmek kırmak
  7. Reddetmek, inkar etmek, yalanlamak, yadsımak; mahrum etmek, yoksun bırakmak

deny ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları