deposer sözlük anlamı nedir?

Sözlükte deposer kelimesinin manası:

  1. Azleden, görevden alan, görevden uzaklaşŸtıran, başŸka bir kimseyi bir pozisyondan veya yetkiden azleden kimse; yemin altında tanıklık eden kimse, yeminle şŸahitlik eden kimse

deposer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları