deprem ml mw nedir

Deprem ML ve MW Nedir?

Depremler, yer kabuğunda ani enerji boşalması sonucu oluşan sismik dalgaların yayılmasıyla oluşan doğal afetlerdir. Depremlerin büyüklüğü, açığa çıkan enerji miktarına göre belirlenir. Deprem büyüklüğünü ölçmek için kullanılan iki yaygın ölçek vardır: Richter ölçeği (ML) ve Moment Magnitüd ölçeği (MW).

Richter Ölçeği (ML)

Richter ölçeği, 1935 yılında Amerikalı sismolog Charles Francis Richter tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek, depremin merkez üssünden 100 kilometre uzaklıktaki bir sismograf tarafından kaydedilen en büyük yer sarsıntısının genliğini temel alır. Richter ölçeği logaritmik bir ölçektir, yani her bir tam sayısal artış, sismik dalga genliğinde 10 katlık bir artışa karşılık gelir.

Richter ölçeği, küçük ve orta büyüklükteki depremleri ölçmek için kullanılır. Genellikle ML 2,0’den küçük depremler hissedilmezken, ML 3,0 ila 4,0 arasındaki depremler genellikle hissedilse de hasara yol açmaz. ML 5,0 ila 6,0 arasındaki depremler orta büyüklükte hasara yol açabilirken, ML 6,0’ın üzerindeki depremler büyük hasara ve can kaybına yol açabilir.

Moment Magnitüd Ölçeği (MW)

Moment Magnitüd ölçeği, 1979 yılında Amerikalı sismolog Hiroo Kanamori tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek, depremin merkez üssündeki fay kırılmasının boyutunu ve kayma miktarını temel alır. Moment Magnitüd ölçeği de logaritmik bir ölçektir, yani her bir tam sayısal artış, sismik enerjide 32 katlık bir artışa karşılık gelir.

Moment Magnitüd ölçeği, büyük ve çok büyük büyüklükteki depremleri ölçmek için kullanılır. Genellikle MW 2,0’den küçük depremler hissedilmezken, MW 3,0 ila 4,0 arasındaki depremler genellikle hissedilse de hasara yol açmaz. MW 5,0 ila 6,0 arasındaki depremler orta büyüklükte hasara yol açabilirken, MW 6,0’ın üzerindeki depremler büyük hasara ve can kaybına yol açabilir.

Richter Ölçeği ve Moment Magnitüd Ölçeği Arasındaki Farklar

Richter ölçeği ve Moment Magnitüd ölçeği arasındaki temel farklar şunlardır:

  • Richter ölçeği, depremin merkez üssünden 100 kilometre uzaklıktaki bir sismograf tarafından kaydedilen en büyük yer sarsıntısının genliğini temel alırken, Moment Magnitüd ölçeği, depremin merkez üssündeki fay kırılmasının boyutunu ve kayma miktarını temel alır.
  • Richter ölçeği logaritmik bir ölçektir, yani her bir tam sayısal artış, sismik dalga genliğinde 10 katlık bir artışa karşılık gelirken, Moment Magnitüd ölçeği de logaritmik bir ölçektir, yani her bir tam sayısal artış, sismik enerjide 32 katlık bir artışa karşılık gelir.
  • Richter ölçeği küçük ve orta büyüklükteki depremleri ölçmek için kullanılırken, Moment Magnitüd ölçeği büyük ve çok büyük büyüklükteki depremleri ölçmek için kullanılır.

Sonuç

Richter ölçeği ve Moment Magnitüd ölçeği, depremlerin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan iki yaygın ölçektir. Richter ölçeği küçük ve orta büyüklükteki depremleri ölçmek için kullanılırken, Moment Magnitüd ölçeği büyük ve çok büyük büyüklükteki depremleri ölçmek için kullanılır. Her iki ölçek de logaritmiktir, yani her bir tam sayısal artış, sismik dalga genliğinde veya sismik enerjide önemli bir artışa karşılık gelir.


Yayımlandı

kategorisi