Deputize ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Deputize" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Deputize" ne demek?

 1. Vekil olarak tayin etmek
 2. For ile bir kimsenin yerini doldurmak.
 3. [deputize (Amer.) ] vekalet etmek, tayin etmek, atamak

Deputize nedir? İlişkili sözcükler

 • Depute: Vekil tayin etmek, temsilci olarak atamak, yerine seçmek Vekile yetki vermek. devamı...
 • Deputative: Temsilci; delegasyonla ilgili, vekalete özgü devamı...
 • Supply: Esnek olarak, kendini duruma uydurarak. Sağlamak, tedarik etmek, temin etmek devamı...
 • Commission: Görev, vazife, iş İşleme Eylem devamı...
 • Designate: (gen nitelendirdiğiisimden sonra) atanmış, tayin edilmiş veya seçilmiş (fakat henüz memuriyete başlamamış). Göstermek, işaret etmek, belirtmek, tasrih etmek devamı...
 • Constitute: Atamak, seçmek, yürürlüğe koymak, kurmak, teşkil etmek, oluşturmak Teşkil etmek devamı...
 • Station: Atamak, tayin etmek, görevlendirmek, yerleştirmek Durak, tevakkuf mahalli devamı...
 • Delegate: (del’ıgeyt) temsilci, murahhas, delege, mümessil, elçi, vekil Delege göndermek devamı...
 • Frock: Cüppe giydirmek, dini göreve atamak, papazlığa atamak Rahip cüppesi devamı...
 • Coopt Co Opt: Üyelerin oyu ile teşkilât üyeliğine seçmek Tayin etmek, atamak. devamı...

Deputize ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.