deputy managing editor sözlük anlamı nedir?

Sözlükte deputy managing editor kelimesinin manası:

  1. ŞŸEf editör yardımcısı, başŸ editör asistanı

deputy managing editor ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları