Derecatı Kurbiye ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Derecatı Kurbiye" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Derecatı Kurbiye" ne demek?

 1. Yakınlık dereceleri. Allah’a manevi yakınlık mertebeleri. (Osmanlıca’da yazılışı: derecat-ı kurbiye)

Derecatı Kurbiye nedir? İlişkili sözcükler

 • Alad Derecat: Derecelerin en alası, en yükseği. (Osmanlıca’da yazılışı: a’la-d derecat) devamı...
 • Derecatı şemsiye: Eski Kozmoğrafyaya göre; güneşi döndüğü farzedilen dairenin on iki burca tekabül eden kısımları. (Osmanlıca’da yazılışı: derecat-ı şemsiye) devamı...
 • Aynel Yakın: (Ayn-ül yakin) Göz ile görür derecede görerek, müşahede ederek bilmek. (Bak: Yakin)(İman-ı tahkikide pek çok meratib var. O mertebelerden ilm-el yakin mertebesi çok bürhanların kuvvetleriyle binler şüphelere karşı dayanır. Halbuki taklidi iman ise bir şüpheye karşı bazan mağlup olur. Hem iman-ı tahkikinin bir mertebesi de, ayn-el yakin derecesidir ki, çok mertebeleri var. Belki Esma-i İlahiye devamı...
 • Imamı Caferi Sadık: (Hi: 83-148) Hazret-i Ali’nin (R.A.) torununun torunudur. Medine-i Münevvere’de yaşamıştır. Annesi, Hazret-i Ebu Bekir’in soyundandır. Manevi nüfuzu çok ileri idi, dine büyük hizmetleri görüldü. Demiştir ki: “Kim nefsi için nefsi ile mücahede ederse, keramete kavuşur, kim de Allah için nefsi ile mücahede ederse, Allah’a kavuşur.” Eimme-i İsna Aşerin altıncısıdır. (K.S.) (Osmanlıca’da yazılışı: imam-ı ca’fer-i devamı...
 • Ettahiyyatü: Bütün mahlukatın hayatları, kal ve hal dilleri ile Halıkları olan Allah’a (C.C.) karşı yaptıkları hamdler, şükürler, manevi hayat hediyeleri. (Bak: Tahiyye) (Osmanlıca’da yazılışı: et-tahiyyatü) devamı...
 • Melek: Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık. Terbiyeli, uysal kimse Örnek: Yanlarındaki kızlar ise sahici birer melekti. S. F. Abasıyanık Allah ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan devamı...
 • Aledderecat: Derecelere göre, sırayla. (Osmanlıca’da yazılışı: ale-d-derecat) devamı...
 • Terki Masiva: Allah’tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fani ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak. (Osmanlıca’da yazılışı: terk-i mâsivâ) devamı...
 • Marifet Mertebeleri: (Bak: Yakin) (Osmanlıca’da yazılışı: ma’rifet mertebeleri) devamı...
 • Alidderecat: Derecelerin alisi, iyi ve şereflisi.ALİF : Yem torbası. (Osmanlıca’da yazılışı: âli-d-derecat) devamı...

Derecatı Kurbiye ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.