Deri Değişimi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Deri Değişimi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Deri Değişimi" ne demek?

 1. Birçok eklem bacaklılarda sert olan kutikulanın büyümeye engel olması sebebiyle, belirli zamanlarda kutikulanın atılması olayı. Yeni kutikula döşenene kadar hayvan bir parça büyür. Benzer olarak omurgalı hayvanlardan kertenkele ve yılanlarda da epidermisin keratinli dış kısmı (pullar) yılda bir defa atılır.
 2. Belirli eklem bacaklılarda, kabuklularda, kertenkele, nematod ve yılanlarda yeni bir evreye geçiş döneminde ekdisteroitlerin kullanılarak dış derinin veya kabuğun atılması olayı, gömlek değişimi, ekdizis.

Deri Değişimi nedir? İlişkili sözcükler

 • Deskuamasyon: Dökülme Kutikulanın atılması ya da epidermisin dökülmesi. devamı...
 • Mal Değişimi: Dış tecimde iki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ve değişim yoluyla ödenmesi. Bankaların elinde bulundurdukları çek, ödek ve benzeri tecimsel belgit ve belgeleri takas odaları ya da Merkez devamı...
 • Mal Değişimi: Dış tecimde iki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ve değişim yoluyla ödenmesi. Bankaların elinde bulundurdukları çek, ödek ve benzeri tecimsel belgit ve belgeleri takas odaları ya da Merkez devamı...
 • Az Işlek Ek: Sayılı bazı kelime kök ve gövdelerine getirilerek yeni kavramların yansıtılmasını, kavramlara karşılık yeni kelimeler yapılmasını sağlayan ekler: baş+kan, bili+k “piliç” pili+ç, çat+al, er+dem “fazilet, yiğitlik”, er+kek, kab+ak, gez-egen “çok gezen”, gel-e-nek, gör-e-nek, ogl+an (<ogul+an), oğlak (oğul+gak) vb. || Bu eklerinaz işlek ek sayılmaları, kurdukları kelimelerin eski birer türetme olarak günümüze kadar gelebilmiş olmaları ve bugün devamı...
 • Rekombinant Dna: Bir DNA parçasının halkasal vektöre bağlanması sonucu oluşan molekül. Yaygın olarak DNA molekülünün kesme enzimleriyle kesilmesi ve sonra farklı kaynaklardan elde edilen DNA parçalarıyla DNA ligaz kullanılarak birleştirilmesiyle elde edilir. devamı...
 • Hadise: Olay Örnek: Bir gece evvelki hadiseyi unutmak mümkün müydü? P. Safa Bk. görüngü Bk. olum devamı...
 • Buluş: Bulma işi veya biçimi. İlk defa yeni bir şey yaratma, icat. devamı...
 • Varsayımlı Tümdengelimli Yöntem: Bazı önermelerin varsayımlar olarak ortaya atılması, bunların eldeki geçerli bilgilere dayanılarak doğrulanmaya çalışılması ve varılan sonucun olgularla karşılaştırılması yolu. devamı...
 • Artık Değişke: Bir veri kümesi değişkesinin, belirli dizgesel öğelerin etkilerinin kaldırılmasından sonra artakalan bölümü. Açıklanamayan nedenlere dayalı değişimi ölçer. anlamdaş yanılgı değişkesi. devamı...
 • özel Izin Alışverişi: Bir yapımın ya da üretimin en yeni teknik ile ve en iyi olarak yapılması amacıyle, yapımına karşılıklı özel izin verilmesi, satışına ilişkin işlemin yürütülmesi. devamı...

Deri Değişimi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.